Värmevallningar

Vallningar är ett av de allra vanligaste besvären och upplevs av en stor del av de kvinnor som får symtom. Många kvinnor upplever en brännande känsla i kombination med rodnad. Känslan vandrar vanligtvis från bröstet, ut i armarna, mot hals och ansikte. Kroppstemperaturen ökar också i samband med detta och du kan börja svettas. Vissa upplever också frossa, hjärtklappning och ångest.

Egenvård vid vallningar 

Motion, med en rejäl ansträngning och påtagligt höjd puls, snabbare andning och svettningar. Akupunktur finns det flertalet studier som pekar på att det kan lindra besvären av vallningar. 

MenoMighty kan hjälpa dig med ett individuellt anpassat träningsprogram, och nej, det behöver inte innebär att du måste gå till gymmet. 

⇢ Läs mer om vårt träningsprogramLänk till referenskällor