Oregelbunden mens

Oregelbunden mens, värre PMS eller tillkommande PMS, rikliga blödningar och kortare menscykel är vanligt när vi går in i klimakteriet. Detta beror på sjunkande och fluktuerande hormoner i kroppen. De fluktuerande hormonerna är också en anledning till att man inte kan förlita sig på blodprov för att mäta nivåerna på sina könshormoner. Rikliga blödningar i samband med förklimakteriet kan öka risken för järnbrist. Om man får en blödning efter menopaus är det rekommenderat att göra en undersökning hos läkare/gynekolog. 
Länk till referenskällor