Allmänna tävlingsvillkor för tävlingar i sociala medier.


Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar på sociala medier.

Tävlingen anordnas av MenoMighty.

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Instagram/Facebook/TikTok.

Genom att delta i tävlingen accepterar du de Allmänna Tävlingsvillkoren. Genom att du accepterar tävlingsvillkoren bekräftar du även att du tagit del av samt förstått hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med tävlingen, se punkt 5.

Om du inte accepterar tävlingsvillkoren eller uppfyller de krav som anges däri ska du inte delta i tävlingen och inte heller acceptera dessa tävlingsvillkor.

1. För att delta i tävlingen måste du vara 18 år och bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.

2. Det är deltagarens ansvar att säkerställa att bidraget inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon upphovsrätt. Menomighty ansvarar inte för tävlingsbidrag som på något sätt överträder immaterialrättsliga tillgångar.

3. Alla deltagare måste ha en fullvärdig installation av Instagram/Facebook/TikTok för att delta i tävlingen och följa respektive kanals uppsatta regler.

4. Vinnaren kommer bli kontaktad via DM eller kommentar på Instagram/Facebook/TikTok. Det är inte möjligt att byta ut vinster mot kontanter eller mot annan egendom.

5. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen och leverera eventuell vinst. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer ditt användarnamn eventuellt publiceras på Instagram/Facebook/TikTok. Du kan begära att dina personuppgifter raderas efter att tävlingen avslutats.

Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. 

6. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

7. Menomighty förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen. Menomighty ersätter inte några kostnader som du kan ha i samband med tävlingen.