Klimakterierådgivning

För dig som önskar rådgivning kring klimakteriesymptom och möjliga egenvårdsbehandlingar för bättre hälsa. Du kan också använda mötet för att få en förståelse för vad det är som händer i kroppen rent fysiologiskt under klimakteriet.
Även rådgivning och information kring läkarnas riktlinjer vad gäller hormonbehandling och vilken information du bör dela och vilka frågor du bör ställa vid ett gynekolog- eller läkarbesök.

Observera att vi inte har förskrivning av hormoner eller andra receptbelagda produkter, utan endast ger allmänna råd och riktlinjer.