Klimakterierapport 2024

Klimakterierapporten 2024

Idag släppte Womni en rapport där man kartlagt kvinnors mående i klimakteriet. Slutsatsen var inte att det var vallningar som var det mest handikappande symtomet, utan det psykiska måendet

Studien är genomförd med hjälp av över 41 000 kvinnor som svarat på självskattningsformulär. Womni skriver: "Med den här rapporten vill vi synliggöra situationen för denna utsatta och osynliga grupp. Inte bara för vårdgivare, utan inte minst för de arbetsgivare, politiker och övriga organisationer som på daglig basis möter dessa kvinnor. Vi ser att vi alla har ett ansvar att tillsammans arbeta för en förbättring i form av ökad kunskap och bättre förståelse kring klimakteriet– och allt vad det innebär." 
Vi på MenoMighty kan bara hålla med och applådera initiativet! 

Kort sammanfattat slår rapporten fast att;

  • Nästan 8 av 10 uppger att försämring i det psykiska måendet är det absolut vanligaste symtomet i klimakteriet. Och det besvär som också upplevs påverkar livskvalitén mest. 
  • 70%, uppger kroppsförändring som det näst vanliga symtomet. Kroppsförändring kan exempelvis handla om att man känner sig mindre attraktiv, vilket på sikt kan leda till försämrad självkänsla. Det kan också innefatta viktuppgång, ofta runt buken, som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
  •  Nästan 7 av 10 kvinnor, upplever sömnsvårigheter under klimakteriet, vilket gör det till det tredje vanligaste symtomet 
  •  65,7% upplever i sin tur led- och muskelbesvär och 63,9% förändringar i sexdrift eller lust. 
  •  Fem av de övriga vanligast förekommande symtom är besvär med huvudvärk och /eller migrän (50,4%), vallningar (48,5%) påverkan på underliv (38,8%), besvär från urinblåsan (37,6%) och hjärtproblem (23,6%). 

På Försäkringskassan hittar man också statistik som beskriver hur kvinnor mellan 40-60 år allt oftare och mer frekvent sjukskrivs för stressrelaterade symtom.

Källa: Womni Klimakterierapport 2024

Sova bättre