Är du i klimakteriet?

Menopaus Rating Scale (MRS)

Menopaus Rating Scale (MRS)

Är en självskattning av klimakteriesymtom. Den togs fram i början av 90-talet och är sedan dess använd över hela världen.
Självskattningen består av ett antal frågor (11) där du besvarar i vilken grad du upplever symtom. Varje gradering motsvarar en siffra, som sedan läggs samman. Den totala poängen ger dig sedan en validerad indikation på om du är i klimakteriet och hur allvarliga symtomen är. Underlaget är alldeles utmärkt att ta med till ditt läkarbesök till exempel.
Tänk dock på att vare sig enbart detta formulär eller ett blodprov kan avgöra om du är i klimakteriet och om du är i behov av exempelvis hormonterapi. En sammantagen bedömning av framför allt din berättelse (anamnes) ska ligga till grund för den bedömningen. Blodprov och MRS är kompletterande.
Vill du formuläret? Skriv till oss via "kontakta oss", så skickar vi den till dig!

Min story - vem jag är och varför jag valt att starta MenoMighty.